ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
60,000ریال
1 سال
80,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.net
380,000ریال
1 سال
N/A
390,000ریال
1 سال
.org
440,000ریال
1 سال
N/A
440,000ریال
1 سال
.biz
440,000ریال
1 سال
N/A
440,000ریال
1 سال
.info
440,000ریال
1 سال
N/A
440,000ریال
1 سال
.ir new!
50,000ریال
1 سال
N/A
60,000ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .