هاست لینوکس

 • پنل پایه

  • هزینه سالیانه 30000 تومان

   فضا 100 مگ

   پهنای باند ماهانه 5 گیگ

   سایر امکانات نامجدود

   مکان سرور آلمان

   کنترل پنل CPanel

 • پنل برنزی

  • هزینه سالیانه 50000 تومان

   فضا 200 مگ

   پهنای باند ماهانه 10 گیگ

   سایر امکانات نامجدود

   مکان سرور آلمان

   کنترل پنل CPanel

 • پنل نقره ای

  • هزینه سالیانه 65000 تومان

   فضا 300 مگ

   پهنای باند ماهانه 15 گیگ

   سایر امکانات نامجدود

   مکان سرور آلمان

   کنترل پنل CPanel

 • پنل طلایی

  • هزینه سالیانه 80000 تومان

   فضا 500 مگ

   پهنای باند ماهانه 15 گیگ

   سایر امکانات نامجدود

   مکان سرور آلمان

   کنترل پنل CPanel

 • پنل ویژه

  • هزینه سالیانه 120000 تومان

   فضا 1000 مگ

   پهنای باند ماهانه 30 گیگ

   سایر امکانات نامحدود

   مکان سرور آلمان

   کنترل پنل CPanel

 • طراحی سایت اقتصادی

  • هزینه سالیانه 600000 تومان

   طراحی سایت و دامنه رایگان

   پهنای باند ماهانه 20گیگ

   سایر امکانات نامجدود

   مکان سرور آلمان

   کنترل پنل CPanel